Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 80
Tiêu đề Unit  
Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Sở văn hóa - thể thao du lịch
Showing 1 - 10 of 80 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 8