LỊCH LÀM VIỆC LỊCH LÀM VIỆC
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

 SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày
Thời  gian
 Nội dung
 Người 
chủ trì
 Thành phần 
mời  họp
 Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
16/10/2017
07h30
Chào cờ đầu tuần
 
Tòan thể CBCC
TTHN
 
08h00
Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng Kỹ năng truyền thông vận động và quảng bá hoạt động thư viện và Kỹ năng tổ chức và quản lý nguồn lực điện tử cho cán bộ thư viện năm 2017
 
Đ/c Thân, P.QLVH&DSVH, VP
Thư viện tỉnh
 
09h00
Họp về công tác cải cách hành chính
Đ/c Sang
BGĐ, Lãnh dạo các phòng chuyên môn
Phòng họp
 
13h30
Triển khai Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 trên địa bàn H.Tân Thành
Đ/c  Thân
P.QLVH&DSVH, và các tổ viên theo Quyết định
P. VHTT
H. Tân Thành
VP bố trí xe
14h00
Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tính dụng chính sách GĐ 2002 - 2017
 
P.XDNSVH&GĐ
UBT(301)
 
Thứ Ba
17/10/2017
07h30
Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống ma túy trong Phong trào TDĐKXDĐSVH 
 
PNSVH&GĐ;
Thanh tra Sở
 
Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ
VP bố trí xe
08h00
Dự khai mạc Hội thi” Chúng tôi là cán bộ nữ công” năm 2017
 
BCH Công đòan Sở
TTHN
(Hội trường A)
 
08h30
Dự họp rà soát tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng công trình tôn giáo;chiếm dụng, xây dựng nhà ở trái phép trong khu vực I thuộc khu di tích Thích Ca Phật Đài
 
P.QLVH&DSVH,
Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh
Khu di tích
Thích Ca Phật Đài
 
08h30
Dự họp Ban chỉ đạo CNTT về Dự án Thư viện điện tử
 
Đ/c Trung, P.KHTC,
Thư viện tỉnh
Phòng họp HĐND
 
Thứ Tư
18/10/2017
08h30
Làm việc với Trung tâm Văn hóa về công tác tài chính và công tác CCHC năm 2017
 
P.KHTC, VP
TTVH
 
08h30
Dự buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh với TP. Vũng Tàu về tình hình KTXH 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 và KH năm 2018
 
Đ/c Trung
TP Vũng Tàu
 
09h00
Dự Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở Do Bộ VHTT&DL
 
Đ/c Thân, Đ/c Sơn
TP. Cần Thơ
VP bố trí xe
(03 ngày)
10h00
Dự họp nghe phương án bàn giao quản lý, sử dụng nhãn hiệu hàng hóa và hiện vật súng thần công
 
Đ/c Sang, P.QLVH&DSVH
UBT (402)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ Năm
19/10/2017
 
08h00
Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành (Cả ngày)
 
Theo KH
P. VHTT
H.Tân Thành
VP bố trí xe
08h00
Dự Chương trình Họp mặt Giao lưu “Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10”
 
Đ/c Thy
Hội trường
VCCI
 
08h00
Dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư, QĐ số 1635/TTg và HN về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết họp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
 
Đ/c Sang
TTHN
 
 
08h30
- Hội nghị thông báo nhanh  kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành  Trung ương  Đảng (khoá XII).
- Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
 
Đ/c Trung
TTHN
 
14h00
Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội ngành VHTT năm 2017
Đ/c Sang
P.QLTDTT, VP, TT.HL&TĐ TDTT
 theo TM
Hội trường
 
14h00
Nghe báo cáo rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị kế hoạch diễn tập 2017
 
Đ/c Trung
UBT
 
15h30
Họp bàn chuẩn bị tổ chức Ngày hội Ngành VHTTDL cụm Miền Đông Nam Bộ
Đ/c Sang
P.QLTDTT, VP, TT.HL&TĐ TDTT, TTVH, Đoàn CMN
Hội trường
 
Thứ Sáu
20/10/2017
 
08h30
Tham dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ mười
 
Đ/c Trung
HĐND
(P.501)
 
08h30
Dự họp mặt và giao lưu Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp tiêu biểu năm 2017
 
Đ/c Hạnh
TTHN
 
10h00
Họp mặt  Giao lưu “Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10” của Sở VHTT
 
BGĐ, BCH Công đòan, BCH ĐTNCS HCM,
 tòan thể CBCC
Theo TM
 
                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhttdl.baria-vungtau.gov.vn  
                               - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
Tin bài khác