Thăm dò Thăm dò
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và chức năng Cổng Thông Tin Điện Tử Sở VHTTDL Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đẹp và đầy đủ chức năng
Đẹp nhưng còn ít các dịch vụ
Xấu và sơ sài
Ý kiến khác

Thời tiết Thời tiết
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015
04:29 | 03/03/2015 Print   E-mail    

1. Hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân và Khai hội Văn hóa Du lịch năm 2015
- Đơn vị Chỉ đạo: UBND tỉnh BR-VT
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố.
- Thời gian: Từ 29 tháng chạp đến ngày 11 tháng giêng Tết Nguyên đán Ất Mùi (18/02/2015 - 01/3/2015).
- Chủ đề: “Bà Rịa – Vũng Tàu vững bước đi lên”
- Địa điểm: Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Nội dung các hoạt động chính:Xông đất đầu năm các doanh nghiệp du lịch của tỉnh vào sáng mùng 01 Tết; Khai hội Văn hóa Du lịch vào đêm mùng 8 Tết; Ngày hội Đầu tư  vào ngày mùng 9 Tết; Ngày hội Báo chí vào ngày mùng 10 Tết; Ngày hội Du lịch từ mùng 8 đến 11 Tết; Các hoạt động thi, biểu diễn diều Việt Nam, các hoạt động thể dục thể thao từ mùng 4 đến 10 Tết; Khu Vui Xuân từ 29 tết đến 10 Tết.
2. Festival diều quốc tế lần VI/2015;
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các Sở, ngành của tỉnh.
- Thời gian: Dự kiến tháng 03/2015.
- Địa điểm tổ chức: 02 địa điểm: Khu Du lịch Bãi Sau, TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa.
- Chủ đề: "Bay cùng Việt Nam".
- Nội dung các hoạt động chính: theo Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Lễ hội Nghinh Ông lần thứ V/2015.
- Đơn vị chủ trì: UBND TP.Vũng Tàu; Ban trị sự Đình thắng Tam
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hiệp hội Du lịch, Hội Nghề cá tỉnh; Hội Khoa học lịch sử và các ngành trong tỉnh.
- Thời gian: Từ ngày 27/9/2015 - 01/10/2015 (nhằm ngày 15/8 -19/8 Ất Mùi).
- Địa điểm: Đình thần Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.
- Nội dung hoạt động của Lễ hội: Tổ chức nghi thức của Lễ hội truyền thống đúng theo quy định nhà nước; phần hội phải được thể hiện nội dung đổi mới, tập trung vào các hoạt động chính của Lễ hội theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.
4. Ngày Hội Nghề cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh, Hội Nghề cá tỉnh và UBND huyện Đất Đỏ.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch và các Sở ngành trong tỉnh.
- Thời gian: 01/4/2015
- Địa điểm: Huyện Đất Đỏ.
- Nội dung hoạt động:
+ Tổ chức chương trình nghệ thuật tái hiện các mô hình đánh bắt cá truyền thống của tỉnh .
+ Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nghề cá của tỉnh cho nhân dân trong tỉnh và khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan; giới thiệu trưng bày thế mạnh về biển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gắn với các hoạt động khai thác cảng Biển; nuôi trồng, khai thác đánh bắt, chế biến sản xuất nghề cá, xuất nhập khẩu và đóng sửa tàu thuyền…
+ Tổ chức hội thảo chuyên đề về khai thác, chế biến hải sản của tỉnh, mời các nhà nghiên cứu khoa học trong nước tham gia viết bài để trao đổi những kinh nghiệm về hoạt động phát triển nghề cá của tỉnh;
+ Tổ chức mời các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia vào đầu tư phát triển khai thác cảng Biển; tổ chức nuôi trồng, khai thác đánh bắt, chế biến sản xuất nghề cá, xuất nhập khẩu và đóng sửa tàu thuyền…
+ Giới thiệu Bảo tàng nghề cá tại Phước Hải, huyện Đất Đỏ; trùng tu tôn tạo nghĩa địa cá Ông tại Phước Hải, phấn đấu xây dựng Thị trấn Phước Hải thành đô thị nghề cá… 
5. Lễ hội Côn Đảo
- Đơn vị thực hiện: Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo
- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý phát triển Côn Đảo, Hội khoa học lịch sử tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các doanh nghiệp Du lịch, các Sở, ngành đoàn thể trong tỉnh.
- Thời gian: Qúy III/2015.
- Địa điểm: huyện Côn Đảo.
- Nội dung các hoạt động chính:
+ Tổ chức chương trình nghệ thuật, các hoạt động và hình thức tuyên truyền nhằm quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử ở Côn Đảo; qua đó kêu gọi, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đóng góp cho việc trùng tu, tôn tạo các di tích. 
+ Tổ chức các hoạt động về nguồn, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong quá trình diễn ra Lễ hội hàng năm, thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện tại Côn Đảo, nhằm giáo dục, truyền thống, yêu nước, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc.
6. Cuộc thi Nghệ thuật Ca Múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - 2015
- Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở; Cục công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản, kinh phí trong Liên hoan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Thời gian: tổ chức vào tháng 9/2015
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
7. Tổ chức các họat động Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI; kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2015) 
- Đơn vị Chỉ đạo: Tỉnh ủy, UBND tỉnh BR-VT.
- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày lễ lớn 
- Nội dung các hoạt động chính: Theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015 tỉnh BR-VT của UBND tỉnh BRVT.