Thăm dò Thăm dò
Bạn đánh giá thế nào về giao diện và chức năng Cổng Thông Tin Điện Tử Sở VHTTDL Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đẹp và đầy đủ chức năng
Đẹp nhưng còn ít các dịch vụ
Xấu và sơ sài
Ý kiến khác

Thời tiết Thời tiết
Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ (2017-2020) thành công tốt đẹp
08:09 | 29/08/2017 Print   E-mail    

 Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Đại hội Chi bộ  trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Sáng ngày 25/8/2017, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, Đại hội Chi bộ hành chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020 được tổ chức. Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Đình Thân, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện Chi bộ trực thuộc và 25 đảng viên tham dự.
Trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 được trình bày tại Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua tập thể Chi bộ Hành chính đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết đề ra. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện tốt như:  tập trung triển khai các nhiệm vụ như kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
Đ/c Trịnh Đình Thân, Phó Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao các nội dung trong báo cáo đã trình tại Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc biệt là những ý kiến đóng góp về phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017-2020 tập trung đề xuất các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Chi bộ nòng cốt của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Các Đại biểu thống nhất cao các nội dung trong báo cáo đã trình tại Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2020
 
Các Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2017-2020 
 
Đại hội đã đưa ra mục tiêu tổng quát  là:  Xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ trên tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao.
Đây là mục tiêu được xác định trên cơ sở đánh giá quá trình lãnh đạo của Chi bộ trong thời gian qua, những dự báo tình hình thuận lợi và khó khăn chung của tỉnh và của Ngành, thực hiện mục tiêu trên nhằm góp phần cùng các Chi bộ trực thuộc phấn đấu đưa toàn Ngành Văn hóa và Thể thao ngày càng phát triển.
Tại đại hội đã dân chủ giới thiệu, sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 5 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính kế thừa và phát triển, đồng chí Phan Than Sang được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Công Sơn, Phó Bí thư Chi bộ.
Đ/c Trịnh Đình Thân - Phó Bí thư Đảng ủy Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2017-2020
 Đại hội mong muốn mỗi ủy viên Chi ủy khóa V luôn xứng đáng với niềm tin của Chi bộ ra sức phấn đấu, rèn luyện phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao bản lĩnh, năng lực và trí tuệ, đoàn kết cùng xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.
Đồng chí Bí thư kêu gọi toàn thể Đảng viên của Chi bộ hành chính, dù ở vị trí công tác nào đều phải tích cực nghiên cứu, gương mẫu, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phấu đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ đề ra.
 
 
 

                                                                                      Lưu Hạnh