Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 124 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
256/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt Đề án Ngân hàng dữ liệu tên đường tỉnh BR-VT 09/02/2017 09/02/2017
Còn hạn
1702/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải... 28/06/2016 28/06/2016
Còn hạn
1701/QD-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đươc chuẩn hóa Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở, lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND... 28/06/2016 28/06/2016
Còn hạn
1700/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/06/2016 28/06/2016
Còn hạn
255/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2015 19/01/2016 19/01/2016
Hết hạn
28/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/12/2015 21/12/2015
Còn hạn
29/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển KT-XH 5 năm 2016 -2020 của tỉnh BRVT 11/12/2015 21/12/2015
Còn hạn
09-NQ/ĐH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015-2020 23/10/2015 01/12/2015
Còn hạn
04 /2015/TT-BVHTTDL Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực... 19/06/2015 15/08/2015
Còn hạn
19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư liên tịch Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch 25/05/2015 15/07/2015
Còn hạn
714/QĐ-TTg Quyết định Ban hành danh mục cơ sở dũ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 22/05/2015 22/05/2015
Còn hạn
19/2014/TT-BVHTTDL Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số ssieeuf của thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 08/04/2015 08/12/2014
Còn hạn
540/QĐ-BVHTTDL Quyết định Ban hành Kế hoạch xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2016. 25/02/2015 25/02/2015
Còn hạn
27/2014/TT-BVHTTDL Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc cán tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 31/12/2014 31/12/2014
Còn hạn
26/2014/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH DO NGÀNH DU LỊCH QUẢN LÝ, CẤP PHÉP 31/12/2014 31/12/2014
Còn hạn
25/2014/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH. 31/12/2014 31/12/2014
Còn hạn
3722/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể... 06/11/2014 06/11/2014
Còn hạn
671/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng... 07/04/2014 07/04/2014
Còn hạn
672/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/04/2014 07/04/2014
Còn hạn
05/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công,... 15/01/2014 20/03/2014
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 124 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7